Styrelsen

Vårt uppdrag består av att redovisa föreningens ekonomi och bokföring, ta beslut och följa upp vår verksamhet genom att ordna aktiveter, söka bidrag, kontakta Studieförbund, Mittuniversitet, sponsorer och andra samarbetspartners. Vi ansvarar även över att samordna och informera om pågående aktiviteter och grupper. Arbetet utför vi på uppdrag av medlemmarna och vi verkar för att få våra era röster och åsikter hörda.

Hör av dig till oss på kontakt@sundsvallmakers.se om du har frågor och funderingar om vår verksamhet, eller har förslag på hur vi kan utvecklas. 

Aktuella stadgar hittar du här: Stadgar för den ideella föreningen Sundsvall Makers

Sofie Pettersson

Ordförande

Vincent Skerved

Vice ordförande

Christian Berg

Ledamot

Fredrik Norell

Suppleant

Johan Pettersson

Kassör

Mia Gråhammar

Ledamot & Geek Girl ledare

Louise Sundström

Suppleant, Geek Girl & MakerDojo ledare

Tove Palin

Suppleant

Helen Lusth

Sekreterare

Pelle Nilsson

Ledamot

Moa Orsén

Suppleant & Geek Girl ledare

Övriga förtroendevalda: 

Valberedning: 

Alexandra Wiberg

Revisiorer: 

Ulf Jennehag

Madeleine Mac Donald (Suppleant)

Kristiina Oikari (Suppleant)