Ordning & Säkerhet

Allmänt

  • Som medlem vilar allt som du gör på eget ansvar.

  • Skador på lokaler och/eller maskiner som sker pga oaktsamhet har medlemmen personligt ansvar för.

  • Innan användning av maskiner och utrustning skall medlemmen läsa, förstå och följa de regler som finns för respektive maskin och utrustning.

  • Varje enskild medlem ansvarar för att plocka undan och städa efter sig.

  • Visa alltid hänsyn till andra medlemmar.

Säkerhet

  • Håll koll på var brandsläckare, förbandslåda och annan säkerhetsutrustning finns.

  • Blockera aldrig nödutgången.

  • Vid osäkerhet kring farliga maskiner, fråga alltid någon innan användning.

  • Vissa maskiner kräver en genomgång innan de får användas, kontrollera alltid vad som gäller för maskiner om du är osäker.

  • Den som går sist från lokalen kontrollerar att nödutgången är låst, samt att dörren till huvudingången går i lås.